گزارش تصویری


ویدئو


اقتصادی

معاون ارزی بانک مرکزی تشریح کرد

پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز

معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط کارگزاری و بانکی بین المللی را مهم ترین پیش نیاز اجرای صحیح یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این موضوع در کنار آزاد سازی منابع ارزی در دوره پساتحریم و متنوع سازی منابع ارزی از پیش نیاز های اجرای این سیاست است.
علم و فناوری

تاثیر رنگ سبز برای درمان میگرن

آیا میدانستید نورسبز رنگ تاثیرات مثبت زیادی برای درمان میگرن دارد و می تواند این عارضه را برطرف کند پیشنهاد متخصصین استفاده از این رنگ برای بهبود مبتلایان به میگرن است.
آخرین اخبار استانی


آخرین اخبار دانشجویی