گزارش تصویری


ویدئوکلیپ گزارش ها

علم و فناوری

فرآورده‌های تراریخته بخوریم یا نخوریم!

 مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تکلیف فرآورده‌های تراریخته روشن کرده است، گفت: وقتی این نوع محصولات در کشورهای اروپایی و آمریکا مصرف می‌شود و اگر ما در آن تشکیک کنیم نتیجه خوبی به دست نمی‌آید.

اخبار استانیدانشجویی

توسط دانشگاه جامع علمی کاربری صورت می‌گیرد

پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته تکثیر و پرورش آبزیان زینتی در محلات

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: برای نخستین بار در استان مرکزی رشته تحصیلی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی در مقطع کاردانی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر نیم‌ور از توابع شهرستان محلات راه‌اندازی شد.