گزارش تصویری


ویدئو


اقتصادی

عضو هیات مدیره مخابرات ایران:

شاتل با مخابرات در شیراز به تفاهم رسید/تلفن ثابت دیگری در راه است

عضو هیات مدیره مخابرات ایران اشاره ای به قرارداد ارائه خدمات تلفن ثابت به شرکت شاتل در شیراز داشت و گفت: اولین FCP که برای ارائه خدمات ثابتش به مخابرات درخواست داد شاتل بود که در دو سه ماه اخیر مقدمات ارائه آن فراهم شد.


آخرین اخبار دانشجویی