خبردرزندگی | NewsinLife.ir

اخبار استان ها
دشمنان افکار فاسد را از ذهن خود بیرون کنند
امیر موسوی:

دشمنان افکار فاسد را از ذهن خود بیرون کنند

فرمانده کل ارتش گفت: برگزاری رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش علاوه بر اهداء پیام امنیت برای ملت بزرگ ایران، هشداری برای دشمنان است تا افکار فاسد را از ذهن خود بیرون کنند.