خبردرزندگی | NewsinLife.ir

سایر حوزه‌ها
۱۶۱ قانون به نفع زنان بعد از انقلاب تصویب شده است
رئیس کارگروه زنان و خانواده ستاد مرکزی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی:

۱۶۱ قانون به نفع زنان بعد از انقلاب تصویب شده است

دبیر کارگروه زنان و خانواده ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: ۱۶۱ قانون به نفع زنان بعد از انقلاب تصویب شده است.