خبردرزندگی | NewsinLife.ir

محیط زیست
قاچاق خاک ، قاچاق حیات و تمدن به حساب می‌آید/محیط زیست موضوعی بین رشته‌ای است
درگردهمایی باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی عنوان شد

قاچاق خاک ، قاچاق حیات و تمدن به حساب می‌آید/محیط زیست موضوعی بین رشته‌ای است

رئیس دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه تشکیل یک سانتی‌متر خاک در بهترین شرایط جوی ۵۰۰ سال طول می‌کشد گفت: ۵۰ سال بعد متوجه می‌شویم که قاچاق خاک چه صدماتی به محیط زیست و تمدن ایران زده است.