خبردرزندگی | NewsinLife.ir

شهری
عدم تخصیص بودجه؛ چالش جدید شورای عالی استانها
رئیس شورای عالی استان‌ها خبرداد

عدم تخصیص بودجه؛ چالش جدید شورای عالی استانها

رئیس شورای عالی استان‌ها طی نامه هایی جداگانه به روحانی، جهانگیری و نوبخت خواستار تخصیص 100 درصدی بودجه سال 97 شورای عالی استان‌ها شد.