خبردرزندگی | NewsinLife.ir

نفت و انرژی
افزایش 7 درصدی مصرف سوخت گاز نیروگاه‌ها

افزایش 7 درصدی مصرف سوخت گاز نیروگاه‌ها

براساس برآورد صورت گرفته از ابتدای سال جاری تا نیمه مهرماه امسال بیش از 95 درصد سوخت نیروگاه‌های کشور از طریق گاز تامین شده است که نقش بسیار مهمی را در کاهش آلودگی بر عهده داشته است.