خبردرزندگی | NewsinLife.ir

آسیا-اقیانوسیه
توسعه روابط با افغانستان جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی بیشکک دارد
نخست وزیر قرقیزستان:

توسعه روابط با افغانستان جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی بیشکک دارد

نخست وزیر قرقیزستان در دیدار با رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت: در سیاست خارجه «بیشکک» توسعه روابط با افغانستان نقش بزرگی دارد.
ثبات و امنیت در فضای سازمان شانگهای با وضعیت فعلی افغانستان مرتبط است
امامعلی رحمان:

ثبات و امنیت در فضای سازمان شانگهای با وضعیت فعلی افغانستان مرتبط است

رئیس جمهور تاجیکستان گفت: ثبات و امنیت در فضای سازمان شانگهای و پیرامون آن با وضعیت فعلی افغانستان مرتبط است و به این دلیل ثبات و امنیت افغانستان عامل کلیدی در تامین امنیت منطقه به شمار می‌رود.
پربحث ترین عناوین