خبردرزندگی | NewsinLife.ir

انتخابات
توجه ويژه به نقش احزاب در لايحه جامع انتخابات/ راه اندازی شعب استانی خانه احزاب در 14 استان
سخنگوی وزارت کشور خبر داد

توجه ويژه به نقش احزاب در لايحه جامع انتخابات/ راه اندازی شعب استانی خانه احزاب در 14 استان

سید سلمان سامانی با بیان اینکه توسعه سیاسی و اجتماعی به ویژه در زمینه احزاب مورد توجه وزارت کشور بوده است اظهار داشت: در سه سال اخیر ۳۳ جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل شده که ۱۶۶ مصوبه پیرامون فعالیت های احزاب، تشکل ها و اقلیت های دینی داشته است.