خبردرزندگی | NewsinLife.ir

فناوری و آموزش
وزارت بهداشت ارتباطی با اشتباه دانشگاه آزاد در پذیرش پزشکی ندارد
یک مقام مسئول عنوان کرد؛

وزارت بهداشت ارتباطی با اشتباه دانشگاه آزاد در پذیرش پزشکی ندارد

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: اشتباه دانشگاه آزاد در ثبت نام و اخذ شهریه از برخی داوطلبان، هیچ ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد.
پربازدید ها