خبردرزندگی | NewsinLife.ir

تشکل‌های دانشگاهی
معاون نهاد رهبری در دانشگاه ها خبر داد؛

طرح بیش از ۲۰۰ هزار سئوال دینی توسط دانشجویان

فعالیت ۱۳۴ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد
معاون فرهنگی دانشگاه تاکید کرد:

فعالیت ۱۳۴ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: درحال حاضر ۱۳۴ دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کل واحدهای این دانشگاه وجود دارد.
پربحث ترین عناوین