انتشار: ۲۰:۳۸ - ۲۹ دی ۱۳۹۷
  • کد خبر: ۶۲۱۶۱
یادداشت/مهدی طرفی

جنبش دانشجویی نوین

جریان دانشجویی نوین امروز با نگاه حل مشکل و به دور از نق زدن های بیجا علاوه بر گفتمان سازی و تصمیم سازی دوشا دوش مسئولین برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی تلاش می کند، این نوع رویکرد چون جدید بوده و در حال کنار زدن عملکرد ده ها ساله جریانات دانشجویی بوده است.

پایگاه خبری "خبر در زندگی: مهدی طرفی*// بدون شک مطالبه گری صحیح جریان نخبگانی در حرکت رو به جلوی کشور نقش مهمی دارد، جریان نخبگانی کارآمد و چابک به موقع موضع گیری و مطالبه می کند، آن هنگام که ضعیف عمل کند یا درگیر محافظه کاری بیش از اندازه شود، کل دستگاه های کشور لطمه می خورد. البته این مورد هم قابل ذکر است که مطالبه گری با نِق زدن متفاوت است، مطالبه گری همراه با عمل و پشتوانه علمی و مطالعاتی است که باعث حل مشکلات میشود.
این روز ها بیشتر با این جمله رو به رو میشویم که "جنبش دانشجویی اثر گذاری خود را از دست داده است" پاسخ به این جمله را با تعریف اثر گذاری مد نظر می توان تحلیل کرد، به نظر من نوع کنش و واکنش جنبش دانشجویی به وقایع است که تغییر کرده است، که تغییر روش و نوع مطالبه برخواسته از رشد این جریان است، جنبش های دانشجویی حرکت قدیمی و سنتی خود را تغییر داده و به سمت حضور موثر در امور اجتماعی میروند، در واقع آن چیزی که امروز باعث رونق و حضور موثر جریانات دانشجویی در بزنگاه ها شده است کنش های اجتماعی به موقع و نگاه نقادانه ی علمی است که جریانات دانشجویی نوین را به وجود آورده است، این نگاه و رویکرد شهر به شهر رشد می کند و جنبش دانشجویی نوع قدیم که بیشتر شاخه دانشجویی احزاب سیاسی بود را کنار می زند.
جریان دانشجویی نوین امروز با نگاه حل مشکل و به دور از نق زدن های بیجا علاوه بر گفتمان سازی و تصمیم سازی دوشا دوش مسئولین برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی تلاش می کند، این نوع رویکرد چون جدید بوده و در حال کنار زدن عملکرد ده ها ساله جریانات دانشجویی بوده است قطعا ابتدا با مقاومت ها و انتقادات زیادی مواجه میشود، در اکثر حرکت های اخیر و موثر جریانات دانشجویی از مطالبه از جناب فیروزآبادی تا دعوت مسعود شجاعی تا وقایع اخیر مثل نامه ی بسیج دانشجویی به وزیر اطلاعات و حضور در کنار کارتون خواب های شیراز واکنش های متفاوت و بعضا متضادی را مشاهده می کنیم، این مورد بیشتر بخاطر تغییر نوع حضور جریانات دانشجویی در جامعه بوده، که البته با گذشت زمان با حفظ تفاوت سلیقه، نگاه ها به هم نزدیک تر خواهد شد.
حرکت جدید جنبش دانشجویی برای رشد و اعتلای بیشتر باید از آسیب هایی که احیانا با آن ها مواجه میشود مراقبت کنداین آسیب ها شاملمحافطه کاری بیجانق زدن های بی اساسرسانه زدگینگاه غیر علمی و دقیق نسبت به وقایع مورد اشاره استدر این بین هر کدام از این آسیب ها جای توضیح جداگانه دارد که الان مجال آن نیست.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: